Producenci
Promocje
STAMPERIA FOREMKA SILIKONOWA A6 SUNFLOWER ART KORONKI [KACM15]
STAMPERIA FOREMKA SILIKONOWA A6 SUNFLOWER ART KORONKI [KACM15]

39,00 zł

Cena regularna: 46,00 zł

Najniższa cena: 46,00 zł
szt.
STAMPERIA FOREMKA SILIKONOWA A6 AROUND THE WORLD MECHANIZMY [KACM13]
STAMPERIA FOREMKA SILIKONOWA A6 AROUND THE WORLD MECHANIZMY [KACM13]

39,00 zł

Cena regularna: 46,00 zł

Najniższa cena: 46,00 zł
szt.
STAMPERIA FOREMKA SILIKONOWA A6 BORDIURY I ORNAMENTY [KACM19]
STAMPERIA FOREMKA SILIKONOWA A6 BORDIURY I ORNAMENTY [KACM19]

39,00 zł

Cena regularna: 46,00 zł

Najniższa cena: 32,70 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin
1. Sklep internetowy www.e-mdk.com należy i prowadzony jest przez firmę:
Manufaktura Dobrych Klimatów
Tomasz Lenart   

prowadzącą działalność w Łodzi przy ul. Finansowa 41a 93-420 Łódź
NIP 727-193-03-06
REGON: 100019500
Zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod nr 52776

zwany dalej Sprzedającym.
 
2.Numer rachunku bankowego:
mBank 16 1140 2004 0000 3002 3789 3933

Dane kontaktowe:

Tel. 502-517-314 - Tomasz Lenart
e-mail: tomasz@e-mdk.com
Manufaktura Dobrych Klimatów Tomasz Lenart Sklep stacjonarny - ul. Łąkowa 4, kl A, 1p, lok 127
Łódź  Łódź
 
3. Zamówienia/Płatności/Ceny
 
3.1 Wszystkie ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu)

3.2 Zamówienia w sklepie realizowane są za pomocą formularza, znajdującego się na
stronie sklepu.
Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa poniżej w pkt 3.3

3.3 Treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego potwierdzajacej przedmiot umowy. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Kupujący prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy w szczególności przez dokonanie potwierdzenia z użyciem przesyłanego w wiadomości potwierdzającej linku potwierdzającego.

3.3.1 Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

3.4 Zamówienia można składać 24 h, przez cały rok. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie wszystkich wymaganych informacji.

3.5 Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę bądź paragon fiskalny).

3.6 Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Kupującego - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

3.7 Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 
4. Po złożeniu zamówienia przesyłany jest na podany adres mailowy list elektroniczny z listą zamówionych pozycji oraz danymi potrzebnymi do realizacji
transakcji. Prosimy o odpowiedź na wysłany list - potwierdzenie jest rozpoczęciem procesu realizacji zamówienia
 
5. Koszt przesyłki zamówionych towarów pokrywa kupujący. Każdorazowo przy składaniu zamówienia podawany są możliwe opcje realizacji zamówienia wraz ich kosztem. Podawane koszty wysyłki dotyczą przesyłek z adresem odbioru na terenie Polski. W przypadku przesyłek zagranicznych niezbędny jest każdorazowo kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia kosztów wysyłki.
 
Jednocześnie Kupujący składa pełnomocnictwo upoważniające Sprzedającego do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w jego imieniu i na
jego rachunek.

Odbiór osobisty wymaga uzgodnienia ze sprzedającym.
 
6. Termin realizacji zamówienia po wpłynięciu wymaganej kwoty na konto Sklepu wynosi od 2 do 7 dni roboczych, chyba, że zaznaczono inaczej.
 
7. Odstąpienie od umowy.
7.1 Kupujący który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dniu odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów za wyjątkiem kosztów które ponosi Kupujący a w szczególności:
a. poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy kupującemu, jeżlie Kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.    
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 
7.2 Kupujący może odstąpić od umowy zawartej na odelgłość, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenia można złożyć na  formularzu, którego wzór stanowi <a href=http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216>załącznik do ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r poz. 827)</A> Korzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe.
 
7.3 Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem wspominanego formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a. wiadomością e-mail, na adres: tomasz@e-mdk.com,
b. w formie pisemnej, na adres Manufaktura Dobrych Klimatów Tomasz Lenart, ul. Finansowa 41a, 93-420 Łódź
 
7.4 Termin 14 dniowy liczony jest od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
 
7.5 W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Adres do zwrotów:
Manufaktura Dobrych Klimatów - Sklep, ul. Łąkowa 4 kl.A 1p lok 127 90-563 Łódź
 
7.6 Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt 7.1. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.7 Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8 Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7.9 W przypadku zamówienia produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy - podstawa prawna Art. 38 pkt. 3 USTAWA
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827
 
8 Reklamacje.
W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Kupujący ma prawo złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie elektronicznej na adres tomasz@e-mdk.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.
 
9. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zewnętrzny stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej
uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt przewoźnikowi, i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 
10. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, oraz opisać przedmiot reklamacji.
 
11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl